Ponúkané služby 
danove priznania
Účtovné a daňové poradenstvo

Strácate sa v neustálych zmenách daňových a účtovných zákonov?! My si potrebné zmeny naštudujeme namiesto Vás. Priebežne ponúkame informácie týkajúce sa vášho podnikania, ako čo najefektívnejšie využiť zákonne dané príležitosti. Vždy upozorníme na pozmenené termíny a lehoty a už nikdy sa nestane, že zmeškáte štátom stanovený dátum.
danove priznania
Ekonomické poradenstvo

Nemajte strach z krízy a prejavte potrebu investovať a neustále posúvať váš podnik v ďalším úspechom. Overíme Váš ekonomický status pre ďalšie kroky v bankovom sektore. Skompletizujeme legislatívne stanovené dokumenty a podklady pre udelenie investičného úveru. V prípade potreby ekonomicky zanalyzujeme stav účtov, hospodársky rast, ale aj predošlé záväzky a pohľadávky.
danove priznania
Spracovanie účtovníctva

Kalkulačka, čísla a kopy zakladačov Vám nedajú dýchať?! Vyskúšajte radšej služby profesionálne vedeného, štruktúrne prehľadného a nezainteresovane spracovaného účtovníctva. "Firemnú knižnicu" vieme zaplniť: účtovným a peňažným denníkom, knihu jázd, pokladničnou knihou, fakturačnou knihou, knihou pohľadávok a záväzkov, výkazom strát a ziskov a súvahou. Zvládneme všetko – od prvotne spracovaných dokladov, cez účtovné uzávierok až po spätné opravy účtovníctva.
danove priznania
Vypracovanie daňových priznaní

Užívajte si príchod jari v prírode a marcové obdobie stresu prenechajte nám. Pripravíme daňové priznania pre fyzické i právnické osoby. Zabezpečíme samotné podanie dňového priznania a potrebnú komunikáciu s príslušný daňovým úradom. Zodpovedáme za čo najideálnejšiu optimalizáciu, Vášho daňového základu, v aktuálne platnej legislatíve. Odborne skontrolujeme už vyplnené daňové priznanie a ponúkneme možné riešenia vedúce k ďalšiemu šetreniu vašich financií.
danove priznania
Mzdové účtovníctvo, personalistika

Firma to sú predovšetkým ľudia. Chcete mať mzdy, odvody zamestnancov vedené odborne a nechcete ich omylom niečím znevýhodniť, tak starostlivosť o nich, zverte nám. Vopred pripravíme všetky druhy zmlúv (hlavný pomer, dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce). Spracujeme dochádzkové listy a ich základe pripravíme jednotlivé mzdy, podáme mzdové hlásenia a listy. Vypočítame a dohliadneme na pravidelné odovzdávanie podkladov k mesačným odvodom do Sociálnej a zdravotných poisťovní. Prihlásime do ich evidencie nových a odhlásime odchádzajúcich pracovníkov. Zamestnancom vystavíme výplatné pásky a skompletizujeme ročné zúčtovania dane z ich príjmov.
danove priznania
Mimoškolská vzdelávacia činnosť

Zaoberáme sa taktiež mimoškolskou vzdelávacou činnosťou a to organizovaním a poskytovaním školení a kurzov týkajúcich sa účtovníctva a daní. Kurzy vyučujeme na počítači v ekonomických programoch.
O spoločnosti

Čas sa stal najcennejšou komoditou na trhu. Nikto si nemôže kúpiť viac, ako 24 hodín denne. My Vám však, aj z toho mála, vieme dosť ušetriť: A&T CONSULT s. r. o. – konzultujte s nami!
Nechajte si od nás poradiť v často zdĺhavých a neobľúbených zložkách podnikania. Mzdy, dane, personalistika či účtovníctvo... v tom všetkom sme doma a vieme pomôcť. Dovoľte nám prevziať zodpovednosť a venujte sa naplno, ďalšiemu rozvoju svojej firmy.

banner1 banner2 right left mapa KVP 1